10.04.2018
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc i wsparcie finansowe naszego stowarzyszenia.

3.11.2017
Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyniku postępowania

30.10.2017
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ

26.10.17
Zakup 9 – cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:
SIWZ – część ogólna
Ogłoszenie o zamówieniu
Dodatki do SIWZ w wersji do edycji

18.10.2017
Informacja o wyniku postępowania

28.09.2017
Informacja z otwarcia ofert oraz oświadczenie o pyrznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

25.09.17
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

22.09.2017
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

20.09.2017
Zakup 9 – cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodatki do SIWZ w wersji do edycji

SIWZ – część ogólna