6.11.2020

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

2.11.2020

Chcielibyśmy podziękować Fundacji  Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju  „GROT” za otrzymany w ramach wsparcia siemianowickich organizacji podczas panującej pandemii sprzęt.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Imperium Słońca” otrzymały :

Stojak z dozownikiem do dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku

Materiały do dezynfekcji od partnerów fundacji : firmy Partner Systems oraz Marolex Opryskiwacze na lata

Materiały informacyjne przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Dbajmy o siebie nawzajem !

Fundacja GROT

2.11.2020

Zapytania_do_tresci_SIWZ_wraz_z_wyjasnieniami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.10.2020

SIWZ ,2, WTZ

Dodatek nr 1,2 do SIWZ_wersja_edytowalna

Dodatek_nr_3_do SIWZ

Dodatek_nr_3_wersja edytowalna

Dodatek nr 4 do SIWZ

Dodatek nr 5 do SIWZ

Dodatek nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Preambula_do_Dodatku_nr_3_do SIWZ

12.10.2020

Informacja o wyniku postępowania

8.10.2020

oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

23.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ część ogólna

Dodatek nr 1,2 do SIWZ_wersja_edytowalna

Preambula_do_Dodatku_nr_3_do SIWZ

Dodatek_nr_3_wersja edytowalna

Dodatek_nr_3_do SIWZ

Dodatek nr 4 do SIWZ

Dodatek nr 5 do SIWZ

Dodatek nr 6 do SIWZ

10.04.2018
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc i wsparcie finansowe naszego stowarzyszenia.